Találkozás vitéz MAJTHÉNYI LÁSZLÓ kanadai törzskapitánnyal

MagTV Riportok
Typography

Katonaeszmény nélkül nincs önálló állami lét. Hiszünk abban, hogy a történelmi áldozat oltárán nem volt hiábavaló ezeregyszáz esztendő becsületes küzdelme - vallják a Történelmi Vitézi Rend tagjai ma is szerte a világon. A Torontóban élő vitéz Majthényi László kanadai törzskapitány édesapja emlékét is őrzi a vitézi rend hagyományainak ápolásával.

Találkozás vitéz Majthényi László kanadai törzskapitánnyal

 

- KÖVESSY ZSOLT riportja 

Istenbe vetett hittel, a haza védelmében. Ez a szellemiség hatja át a Vitézi Rend elmúlt száz esztendejét, és ebben a szellemben végzi törzskapitányi feladatait kilencven évesen is vitéz Majthényi László Torontóban. Kanadai törzskapitányként mintegy ötven, az országban élő vitézért felel.

 - Az én családom visszamegy a 14.századig, de a vitézi előnevet édesapám szerezte az első világháborúban kitüntetéseivel, és az elsők között volt felavatva vitéz Nagybányai Horthy Miklós által.

László édesapja Majthényi István az orosz és az olasz frontokon harcolt.

 - Itt van például egy jelentés, amiért a nagy ezüst vitézségi érmet kapta, amibe kitüntette magát az1915 szeptember 17-i harcokban Lupusononál, ahol az ezred kötelékében folytonosan hullámzó előre és hátra dúló harcoknál a szakaszát olyan kiválóan vezette, hogy a század, dacára a legnehezebb tüzérségi és gyalogsági tűznek, a neki kijelölt terepszakaszt elfoglalta és egész október egyig, míg a századot felváltották, tudta tartani.

Majthényi István háromszor sebesült, tizedesként kezdte a háborút és főtörzsőrmesterként szerelt le. Bátorságát öt vitézségi éremmel ismerték el, 1922 augusztus 15-én pedig vitézzé avatták.

 - Ez volt a telekadományozás, amit minden vitéznek adtak, hogy ezzel is emeljék anyagi jólétüket és büszkeségüket a hazatért magyar harcosoknak. A vitézi rend tagja csak az lehetett, aki vallásilag jóviseletű volt, becsületes, hazaszerető és mindenekfelett a hazájáért képes volt mindent feláldozni. Az édesapám után én örököltem a vitézi előnevet és próbálom az ő hagyományát fenntartani, és nagyon büszke vagyok rája.

László édesapja a háború után további szolgálatra jelentkezett, és a határőrséghez osztották be.

 - Meg volt tiltva a magyar hadseregnek a kifejlesztése, és ezért azon a néven, hogy határőr, ő továbbra is a hadseregbe tartozott. És én ebben nőttem fel, hogy a katonai élet az kiskoromtól fogva hozzám tartozott.

A szovjet megszállás után a Vitézi Rend nem működhetett tovább Magyarországon.

- A kommunista rendszer betiltotta a vitézi rendet, és a vitézi rend évekig szenvedett, és háttérbe szorult, és elmúlásba került. Végülis 1955 körül a Nyugaton, Németországban lévő katonatisztek rábeszélték Horthyt a vitézi rend felújítására.

Majthényi László a Történelmi Vitézi Rend kanadai törzskapitányaként büszkén őrzi édesapja emlékezetét és mindent megtesz azért, hogy tovább vigye a Vitézi Rend eszményeit Kanadában.

DunaTV, Öt kontinens - Találkozás vitéz Majthényi László kanadai törzskapitánnyal