PORTRÉ: Forrai Tamás atya - Szent Erzsébet Templom

MagTV Riportok
Typography

Közösségszervező, tanár, iskolaigazgató, a magyar jezsuiták provinciálisa, plébános. Budapesttől Miskolcon át Torontóig ível Forrai Tamás atya eddigi, feladatokban gazdag életpályája. A Szent Erzsébet Katolikus Templom plébánosa a jezsuiták küldetéséhez híven Torontóban is a hit szolgálatában és az igazságosságot szem előtt tartva szervezte újjá a közel száz éves múltra visszatekintő egyházközség életét.

PORTRÉ: Forrai Tamás atya, Szent Erzsébet Katolikus Templom

 

 

- KÖVESSY ZSOLT riportja

Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!

Reményik Sándor költeményének üzenete szolgált Forrai Tamás jezsuita atya hitvallásaként életének különböző állomásain.

A nemrég alapításának 90. évfordulóját ünneplő Szent Erzsébet Katolikus Egyházközség plébánosát mintha eddigi pályája is a torontói kihívásokra készítette volna elő.

A jövőkép nélküli, iskoláját vesztett közösségnek szüksége volt egy vezetőre, aki irányt mutat és határozottan cselekszik.

Amikor az életről beszélünk annak mindig a forrása a család - meséli Forrai Tamás atya. - Számomra, ami elínditott, egy budai keresztény család, ahol volt igazán értéke hagyománynak, amit nemzetben amit kultúrában, amit hitben kaptunk, és ami mindig meg tudta adni azt a szabadságot, hogy keressem azt az utat, ami számomra fontos, ami az életemet teljessé tudja tenni.  

PORTRÉ Forrai Tamás atyáról - DunaTV, Öt kontinens

Ezzel a családi háttérrel került az Elte bölcsészkarára a rendszerváltás környékén, ahol történelem-latin szakon tanult, ifjúsági programokat szervezett, és újraindította az Igen című katolikus újságot.

Az egyetem alatt kerültem be katolikus ifjúsági közösségekbe, amely segített megtapasztalni, hogy a hit az úgy él, úgy működik, úgy növekszik, ha ott vannak más emberek, akikkel ezt meg tudom osztani, akiktől tudok tanulni, akik tudnak értem imádkozni, és akiket én tudok hordozni. A közösség tapasztalata nagyon sokat segített az elköteleződésemben. 

Forrai atya, áldozás

Az egyetem után kispapnak tanult, majd 1990-ben lépett be az akkoriban újjászerveződő jezsuita rendbe.

- Az egész életút tulajdonképpen függetlenül attól hogy mit csinálok arról szól, hogy hogyan tudok ott lenni Jézus mellett, hogyan tudom szabadon, örömmel, szeretettel megélni, ezt jelenti számomra a jezsuita útnak a sajátossága, ez a folyamatos keresése, megkülönböztetése annak, hogy akkor ma mire hív Jézus.  

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium tanáraként majd igazgatójaként missziós területen, gyökerüket vesztett emberek között kellett nagyon különböző családokat megszólítania.

- A cél az volt, hogy az iskolát és a templomot. Egy nevelési intézményt és egy közösségi lelkipásztori munkát együtt alakítsunk ki, hogy a kettő egymást tudja erősíteni.

Itt tapasztalta meg először, hogy egy közösségre épülő iskola és egy iskolára épülő közösség mennyire tudja segíteni egymást.  

- Lehet egyszerre egy jó iskolát felépíteni ami ráadásul mélyen keresztény, a kettőt átlehet adni, a lelkiségi tapasztalatot egy közösségi elköteleződéssel, az aktív szeretetszolgálatokkal, és közbe úgy hogy egy minőségi oktatás ettől ez csak jobb legyen, ne az energiát elvegye, hanem adjon motívációt a tanuláshoz. 

Forrai atya 2010-ben lett a magyar jezsuita rendi közösség elöljárója, provinciálisa.

- Ekkor zártuk le a rendszerváltás utáni hosszú-hosszú átmenetet, próbáltuk stabilizálni a közösséget, a szolgálatokat, mi is akkor a feladatunk ebben a Magyarországon és határokon túl is. Erdélyi szolgálatok újraépítése, szociális tevékenységek roma képzési területeken, a menekültszolgálat 2015-től, ifjúsági területen ekkor építettük ki az egyetemi szakkollégiumok hálózatát.

Hat év elöljárói szolgálat után jött az újabb nagy feladat, ezúttal a diaszpórában. A torontói Szent Erzsébet Templom egyházközségi életének újjászervezése, és a Szent Erzsébet Magyar Iskola visszaköltöztetése a templomi épületegyüttesbe, ami komoly szervezési és felújítási munkálatokat, és közösségi összefogást kívánt.

Tamás atya érkezése a mi közösségünkbe egy kritikus időszakban történt - meséli Német Ágnes, a Szent Erzsébet Magyar Iskola tanítója. - És az, ami azóta történt, itt ebben a közösségben, az egyszerűen csodával határos. Hihetetlen lelkesedéssel, lendülettel, kitartással, jóindulattal és szeretettel áll hozzá a közösség újjáépítéséhez, és ez egy olyan szoros kapcsolathoz vezetett az iskola és az egyházunk között, amelyre azt hiszem évek óta nem volt igazán példa vagy alkalom.

- Rengeteg új program van a templomnál, amik a fiatalabb gyerekeknek szól - mondja Zydron Veronika, a Szent Erzsébet Magyar Iskola igazgatója. - Főzőklub például, a fiatalabb szülőket is próbálja jobban behúzni ,hogy vannak baba-mama klubok, külön szombat délelőttönként is vannak kerekasztalbeszélgetések, általában orvosokkal vagy pszichológusokkal, amik gyerekcentrikusak, és ezek is nagyon fontosak, hogy az emberek otthon érezzék magukat. 

Forrai atya nemcsak a templom iskoláját költöztette vissza, de a Helikon gimnázium is itt talált új otthonra.

A hívó szó, a melegség idevonzza az embereket - véli Sándor Ilona, a Helikon Gimnázium tanára. - Nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hiszen a plébánosunk Forrai Tamás atya mindent megtesz azért, hogy itt egy virágzó közösség működjön. Nemcsak a hitéletet erősíti, hanem a különböző csoportoknak helyet ad, befogadja őket, hívó szavával sokmindenkihez elér, és az emberek szívesen jönnek. Ebben a tanévben a Helikon Gimnázium egyik osztálya is ideköltözött, és mi nagyon jól érezzük itt magunkat, hiszen a gyerekek részt tudnak venni a közösség munkájában, a templomi miséken, például az adventi misén volt egy kiselőadásuk, az október 23-i ünnepségen is, itt a templom dísztermében szerepeltek az egyházközség tagjai előtt. Az a lényeg, hogy a közösség tagjai egy olyan otthonra találjanak, amelyben megélhetik magyarságukat, ápolhatják kultúrájukat, és erősíthetik hitüket. Mindannyian érezzük, hogy idetartozunk. 

A diaszpóra mindig erősen küzd a beolvadással, asszimilációval - mondja Forrai atya. - Valahogy egészen más, egy nagyon szép feladat az, hogyan lehet közösséget teremteni, kultúrát, magyarságot megőrizni, és a hitet elmélyíteni. S ez a három ez valahol összekapcsolódik, ha valamit sikerül az egyik területen tenni, az a másikat is segíti.

A torontói magyar közösség egy nagy átalakulás kezdetén áll, és Forrai Tamás atya mindent megtesz azért, hogy a távozó 56-os nagy nemzedéket váltva egy megfiatalodott, a magyarságuk és hitük mellett másképpen elköteleződő generációra épülhessen magyar jövő Kanadában.