ADY 100 - ADY ENDRE nyomában Torontóban

MagTV Riportok
Typography

Ady Endre halálának századik évfordulójáról Torontóban is megemlékeztek a helyi magyarok. A Szent Erzsébet Irodalmi Klub és a Magyar Helikon Társaság a katolikus templomban rendezett irodalmi délutánt a költő életéről és költészetéről.

 ADY 100 - ADY ENDRE nyomában Torontóban

 

Góg és Magóg fia vagyok én... Ezen a hideg februári vasárnap délután Ady Endre nyomába eredtek a költészetkedvelő magyarok Torontóban.

Az alkalmat nagy költő halálának századik évfordulója adta, és az, hogy Torontóban él Ady több leszármazottja is, akik büszkén ápolják híres rokonuk emlékét.

Diósady Levente vegyészmérnök professzor a Torontói Egyetem élelmiszeripari tanszékét vezeti.

Anyai nagymamája volt Ady Mária, a költő unokatestvére. Dédapja, Ady Sándor és Ady Endre édesapja, Ady Lőrinc testvérek voltak.

Levente nagymamája is szeretett volna író lenni.

- Írói tehetségét kezdte Ady Endre felé kimutatni, aki azt mondta először, hogy ne írjon, de miután látta, hogy miket ír, akkor rábeszélte, és segítette végig tovább, hogy írjon, és publikálja az írásait a háború előtt - meséli Levente. - A barátság köztük szoros volt, és amikor édesapám megszületett 13 végén, akkor felkérte nagyanyám, hogy legyen Ady Endre édesapám keresztapja, amit ő szívesen elfogadott írásban és versben is.

Sok-sok levél, kézirat őrzi Ady Mária és Ady Endre szoros kapcsolatát. A levelezést Ady Mária az ötvenes években az országos könyvtárnak adományozta, de fényképek és pár kézirat a családban maradt, köztük egy elveszettnek hitt vers, az 1908-ban írt Májusi zápor.

- Hozzánk került egy nagyon szép Ady vers, ami bekeretezve volt a lakásunk dísze, amíg édesanyám meg nem halt. Akkor rájöttem arra, hogy ez egy érték bizonyos szempontból, de ugyanakkor a gyerekeimnek nem olyan érték, mint nekem és szüleimnek. Öt évvel ezelőtt a nagykövet segítségével hazaküldtük az Országos Széchenyi Könyvtárnak.

A megemlékezés felelevenítette a költő életének meghatározó korszakait, és költészetének, életművének legfontosabb motívumait.

Szedlák Katica és Incze Krisztina a Szent Erzsébet Magyar Iskola hetedikes tanulói Ady Fölszállott a páva című versét szavalták el.

Kenyeres János, a Torontói egyetem professzora Kenyeres Zoltán, a neves Ady kutató irodalomtörténész fia a kevésbé ismert, novellaíró Adyról tartott kiselőadást.

Antal Anikó költő, tanár és zenész először a hegedű húrjain idézett meg hangulatokat Ady párizsi élete és ott született versei kapcsán, majd arról beszélt, hogyan jelenik meg a Halál, az elmúlás Ady költészetében.

Az eseményen megjelent Laky-Takács Péter közösségi diplomata is, akivel a szervező Sándor Ilona beszélgetett Lédáról, Ady nagy szerelméről.

A Szilágybaksán született Nagy Anna, a költő egy másik Torontóban élő leszármazottja a benne élő Ady-képet idézte fel, és elszavalta a költő egyik istenes versét.

- Nem palástolhatom, én is büszke vagyok származásomra - mondja Anna. - Ha hivatalos helyen jártam, és megkérdezték anyám nevét, nem kis büszkeséggel mondtam ki az Ady nevet. Könnyebbséget jelentett az, hogy Szilágyságban születtem, és abban a városban, Zilahon nőttem fel, ahol a magyar nép még híven őrzi Ady emlékét.

Anna abból az Ady ágból származik, amelyikből a költő is. Dédnagyapja, Ady Dániel Ady Endre első unokatestvére volt.

Fiatalon, 43 évesen halt meg bányaszerencsétlenségben.

De Anna nagyapja és édesanyja is sokat mesélt az Adykról, nem hagyták az Ady-lángot kihunyni a családban.

- Ady nagyapámra örömmel emlékezem, mert úgy mondott verset, még a levegő is megállt, annyira lenyűgözte hallgatóságot. Sok verset kívülről tudott. Hívő ember volt, gyakran szavalt. Templomokban szavalta Ady Endre istenes verseit, sőt még ő is írt verseket. Gyakran mesélt a rokonokról, megmutatta azt a helyet, ahol Ady az első verseit írta.

Szintén istenes verseket szavalt Győri Klotild előadóművész és Reitner Beáta.

Ember az embertelenségben. Így mutatta be Ady háborúellenes verseit Kovács Szilvia az Irodalmi klub egyik oszlopos tagja.

Korény Ágnes a Helikon Társaságtól a humor és az irónia szerepét taglalta Ady publicisztikáiban.

Az irodalmi délutánt Sándor Ilona, a Szent Erzsébet Magyar Iskola tanítója és az Irodalmi Klub vezetője szervezte.

Képes kalauzában a költő nagyváradi életét mutatta be.  

- Mindvégig fontos vezérfonalam volt az a kérdés, hogy mit jelent Ady Endre költészete a mai 21.századi olvasó számára. Az volt a célom, hogy bevonjam a közönséget, a hallgatóságot, a szereplőket, a résztvevőket a műsorba, Ady világába, költészetébe, és valami csodára, varázslatra kerüljön sor.

Ady Endre halálának évfordulóján ez a varázslat létrejött Torontóban. Az Értől az Óceánig: az Érmindszentről induló, magyarságot ostorozó és féltő költő verseinek üzenete száz évvel halála után tovább él a magyarokban az óceán másik oldalán is.

Kövessy Zsolt