Tegnap és Ma - A Szent Erzsébet Magyar Iskola múltja, jelene és jövője

MagTV Riportok
Typography

Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát! - Reményik Sándor örökérvényű költeményének üzenete pár éve fájdalmas valósággá vált a torontói magyarok számára, mikor az évtizedek óta a katolikus templom mellett működő Szent Erzsébet Magyar Iskola hirtelen költözni kényszerült. Akkor a helyzet véglegesnek és reménytelennek látszott. Ám sokak áldozatos munkájának köszönhetően az új tanévtől ismét a Szent Erzsébet Katolikus templom ad helyet Észak-Amerika legnagyobb magyar iskolájának - régi, új tantermekkel.

 Tegnap és Ma - a Szent Erzsébet Magyar Iskola története

 

    A Szent Erzsébet Magyar Iskola története 1935-ig nyúlik vissza, amikor Kish Columba, Sylvia és Xavéria Szociális Testvérek elkezdték a hétvégi magyar nyelvű oktatást Torontóban.

    1949-től a jezsuiták irányításával már nagylétszámú iskolaként működött, a világháború és az 56-os forradalom után érkező menekültek biztosították a gyermekutánpótlást. Immár több mint 6 évtizede kapcsolódik össze az iskola és a Szent Erzsébet plébánia sorsa, lettek egymás mellett szimbiózisban működő emigrációs szervezetek.

    Két éve az iskola szerencsétlen körülmények folytán kényszerpályára került, és a templom melléképületéből egy nagy angol nyelvű iskolába, idegen környezetbe kellett költöznie, amit a helyi magyar közösség nagy lelki megrázkódtatásként élt meg.

    Forrai Tamás jezsuita atya tavaly érkezett a plébániára, és szívós kitartással és nagy lelkesedéssel kezdett dolgozni azon, hogy az iskola visszakerülhessen a templomhoz, és begyógyítsa a sebeket. 

'Ha valahol akkor a szórványban és emigrációban van értelme a híres sornak a templom és az iskola egységének. Én azt tapasztalom meg itt hétről hétre, hogy a kettő az logikailag összekapcsolódik, a hit a keresztény hitünknek az átadása őrzése ápolása és a magyarságunknak, kulturánknak, hagyományainknak a megőrzése. A szülők azok nem mind katolikusok, nem mind keresztények, de találkoznak egy hiteles egyházi közösséggel, ez fontos, hogy ezt megtapasztalják ebben a világban, ami nem magától értetődik már.'

    Az új, idegen helyen, a kanadai iskolában állandó technikai, szervezési, időbeli, anyagi problémák voltak, és így az iskola kapcsolata a magyar közösséggel is meglazult. Mindenki úgy érezte, hogy egyedül a Szent Erzsébet templomhoz való visszatérés állíthatja újra növekedési pályára a magyar iskolát. Ehhez azonban komoly munkálatokra, a templom és melléképületei átépítésére volt szükség, amiből az egész közösség kivette a részét, ki adományokkal, ki pedig önkéntes munkával. Végül szeptembertől az iskola visszatalált a templomhoz. Földrajzilag és lelkileg is.

Sándor Ilona tanító:

'A magyar iskola hosszú évtizedeken keresztül itt működött a Szent Erzsébet egyházközségnél, a templom védőszárnyai alatt, a templomi közösséggel együtt. És itt nemcsak a szombatonkénti pár órás tanításnak adott otthont ez a hely, hanem itt azért a kultúrának egy központja van. És ez a kultúra úgy érzem itt virágzik.'

    Forrai Zsuzsa tanító 1970 óta neveli keresztény szellemben az első osztályos gyerekeket. Évente többször gyerekmisén vesznek részt a tanulók.

'A hitünk és a magyarságunkat ne válasszuk szét. Aki jó magyar, az egyben hívő ember is legyen. Ez nagyon fontos, és a Szent Erzsébet Magyar Iskolában is ezt az eszmét próbáljuk elhinteni az összes gyermekek között, kicsik és nagyok között, hogy ne csak azért járjanak magyar iskolába, hanem tényleg ismerjék meg a hitünket, az úrjézus történetét, és mindent, ami ehhez kapcsolódik, és az ünnepeket híven tartsuk be.'

    Töreki Gabriella az 5.osztályos Violetta édesanyja szűlőként is megerősíti, hogy az iskola mennyire fontos szerepet játszik az életükben.

'A magyar nyelv megőrzése fontos számunkra, rendszeres használata, valamint hogy helyesen tudjon írni magyarul, helyesen tudjon beszélni. A gyerekekkel találkoznak ilyenkor, barátkoznak. Szeret járni, mert a kis barátaival ez az egyetlen lehetőség a héten, hogy tudnak találkozni, beszélgetnek, élménybeszámolót tartanak, valamint közösen készülnek a különböző rendezvényekre.'

Töreki Violetta, 5. osztályos tanuló:

'Én Violetta vagyok, és azért szeretek a magyar iskolába járni, mert a tanárunk kedves, és a barátaimmal tudok játszani, meg rajzolni is, és amikor a tanár olvas akkor nagyon izgalmasak a történetek.'

    Buda-Gödri Olivia másodikos tanuló is szívesen jön szombatonként a magyar iskolába, mégha nehéz is néha korán kelni.

'Megtanulok lenni segítőkész, megtanulok jó lenni és segíteni másokat, és akkor még néha játszunk is, és tanulok más játékokat is.'

    Pál Mihály igazgatóhelyettesnek szinte az egész élete összefonódott az iskolával és a templommal. Feleségével itt ismerkedett meg az ifjúsági klubban, és három gyermeküket is a magyar iskolába járatták.

'Azért is szerettük volna, hogy tudjanak magyarul, hogy az otthoni rokonokkal tudjanak érintkezni, és haza is mentünk Magyarországra, és tényleg most is nagyon szépen beszélnek magyarul. Az unokáimat is próbáltam idehozni, de ők már nem beszélnek olyan jól magyarul mint a gyerekeim. De én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy legalább a gyerekeim magyarul beszéljenek és magyarul érezzenek.’

    Sándor Ilona a hetedikeseket tanítja az egyik új osztályteremben.

'Azáltal hogy visszakerültünk ide, mindannyian rádöbbentünk azt hiszem arra, hogy nekünk itt a helyünk. Bárhová megyünk, találunk fizikailag szép környezetet, szép falakat, tágas tereket, tantermeket, de itt, itt van a mi helyünk, és ezt mindannyian így érezzük. Mindenki valamit betesz a közös kosárba, a gyerekek is jól érzik magukat, a szülők is, a családok is, az idősek is, mert mindenkinek van egy program, amelynek keretében kiteljesülhet magyarsága.'

    A Szent Erzsébet Magyar Iskola nemcsak tudást ad át, hanem közösséget is épít. Hitben, nyelvben, kultúrában, keresztényi szeretetben. És most már újra együtt, karöltve, a 90. éves Szent Erzsébet egyházközséggel.