Székely kapu avatás a kanadai Cambridge-ben

SZÉKELYEK KANADÁBAN
Typography

Észak-Amerika legnagyobb székely kapuját állítatta fel a Kanadai Magyar Klub a Torontótól mintegy 90 kilométerre található Cambridge-ben, a Kossuth Ház ötvenéves évfordulójának megünneplésére.

 

 

Kövessy Zsolt írása

A klubnak otthont adó kőépület eredetileg iskola volt, amit holland mennonita telepesek építettek a 19.században a Kossuth Lajos iránti tiszteletből Kossuth-falunak elnevezett helységükben.

A környékbeli magyar közösség 1962-ben vásárolta meg az iskolát, és hozta rendbe saját kulturális céljaira, a magyarság hagyományainak őrzésére és továbbadására, úgy hogy az épület eleje megőrízte az iskola eredeti kinézetét. Száz magyar család száz-száz dolláros kölcsönéből vették meg az épületet, akiknek évi 6 dollár kamatot fizet a Klub.

Ma körülbelül 4,000 magyar származású ember él az Arany Háromszögnek is nevezett Kitchener, Guelph és Cambridge környékén. A legnagyobb számban az 56-os forradalom bukása után érkeztek ide magyar menekültek, és az elmúlt évtizedekben virágzó kulturális életet teremtettek a Kossuth Házban.

- Nemrég ünnepeltük a Kossuth Háznak az 50. évfordulóját, ez azért volt jellegzetes a Ház életében, mert megemlékezhettünk azokról a tagokról, akik 50 évvel ezelőtt, 1962-ben megvásárolták a klubot, és az évek folyamán fenntartották ezt a magyar közösséget - meséli Volford Tünde, a Kossuth Ház elnöke.

A székely kapu állításának ötlete Ankucza Jenőtől, a klub egyik oszlopos tagjától származik, akiben egy erdélyi látogatás alkalmából fogant meg a gondolat.

- Szerettem volna valamivel összefogni a magyarságot Cambridge-ben - mondja Ankucza Jenő, ötletgazda és főszervező. - Volt egy bátor ötletem, hogy mi lenne ha csinálnánk egy gyönyörű székelykaput az új kerítéssel, bízva abban, hogy ez összefogja ezt a kis magyarságot, ami itt van a körünkben.

A kaput a klub tavalyi, ötvenedik évfordulójára szerették volna felállítani, de csak idén sikerült megvalósítani a tervet.

- Mindenféleképpen szerettük volna székely fafaragómesterek segítségét igénybe venni, és Torján meg is találtuk Pethő Sándor és Borbándi Attila székely fafaragókat. Öt hetet töltöttek velünk, és a Kossuth Ház támogatóival együtt sikerült felállítani a székely kapunkat.

Az öttonnás tölgyfaépítmény költségeit a tagság adta össze, és mintegy félszáz helyi magyar segített a mestereknek felállítani a kaput a Kossuth Ház elé. A Cambridge-i Kossuth utcán emelt, székely és magyar motívumokkal díszített kapun Berzsenyi Dániel verséből is olvashatunk egy idézetet, miszerint "Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat".

- A székely kapu építési tervezetének megvalósításával bebizonyosodott, hogy itt 50 év után is egy vitális, gyökereihez és nemzetiségéhez hű közösség munkálkodik, amelynek ragaszkodása és szeretete magyarsága iránt még mindig él - mondja büszkén Volford Tünde.

Ankucza Jenő történelmi távlatokba helyezi a Cambridge-i székely kaput.

- A székely kapu a magyarság gyökereit jelképezi. Állításával azt szerettük volna bizonyítani, hogy hiszünk a magyarság jövőjében itt Kanadában is.

Az avatáson Magyarországot dr. Oláh Lajos megbízott helyettes nagykövet képviselte, aki méltatta a vállalkozás közösségépítő szerepét.

- Az Önök székely kapu állítása mély tartalommal bír. Önök a magyar kultúra és nyelv őrzői. Távol a hazától őrködnek a hagyományaink felett és átadják azokat a felnövekvő újabb nemzedékeknek.

A Kossuth Házban ma is aktív és változatos kulturális élet zajlik. Itt próbál a Kossuth tánccsoport, akik rendszeresen fellépnek az ünnepi eseményeken, így a székely kapu avatáson is bemutatták tánctudásukat. Van könyvtár, ahonnan magyar könyveket, videófilmeket lehet kölcsönözni, és bálokat, koncerteket, előadásokat is szerveznek a környék magyarságának.

Volford Tünde, a Kossuth Ház elnöke bízik a jövendőben.

- Reméljük, hogy a székely kapu felállításával egy újabb sikeres 50 évnek nézünk elébe a Kossuth Ház életében.

Ankucza Klára kultúrigazgató szerint hitünk és nemzetünk megmaradásénak jelképe is a székely kapu.

- Felemelő érzés volt látni, hogy valósul meg egy álom a közösség segítségével. Merjünk nagyok lenni, mondta Szechenyi, így mi nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Észak-Amerika legnagyobb székely kapuja a mi Cambridge-i Kossuth Házunk előtt áll.